Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunni­telmat

Pelastussuunnittelun tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö kohteen käyttäjille sekä ehkäistä ja varautua ennalta mahdollisiin vaara- ja riskitilanteisiin. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus kartoittaa kohteeseen liittyviä riskejä ja määritellä niitä toimenpiteitä, joilla mahdollisia riskejä ja vaaratilanteita voidaan ennaltaehkäistä. Lisäksi pelastussuunnitelmassa tulee huomioida toiminta vaara- tai kriisitilanteessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä

1. ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

2. toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

3. poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

4. turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan

5. tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen

6. ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

7. miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.

Sekä selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa.

OTA YHTEYS NIIN LAITETAAN SUUNNITELMA KUNTOON !!

Kirjallinen pelastussuunnitelma on tehtävä mm.

  • vähintään kolmen asuinhuoneiston taloyhtiöt

  • sairaaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset (+ poistumisturvallisuusselvitys tehtävä kolmen vuoden välein)

  • hotellit ,asuntolat, leirintäalueet, lomakylät

  • kokoontumis- ja liiketilat, ravintolat, päiväkodit, koulut, urheilutilat, teatterit, kirkot, kirjastot

  • yli 30 hengen yritykset

  • yksittäiset isommat tapahtumat; konsertit, festarit, yleisötapahtumat 

Lisätietoa pelastussuunnitelmasta, Pelastuslaki (379/2011) . Lue lisää

Kun tarvitsette uutta pelastusuunnitelmaa tai vanhaa suunnitelmaa pitää päivittää, soita 0400- 524 439 tai täytä yhteydenottolomake.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!